Super-Deformed (SD)

Super-Deformed (SD)

Gundam SD EX-Standard

Gundam SD Super Deformed  Series